Govt. Scholarship Officer

Mr.M.Shankar has been nominated as the Scholarship Officer for the College & he will make arrangements for all eligible students to get Scholarship From the Government

List of Students Who Achieved Scholarship
Minority Scholarship 2011 - 2012
Sl. No. Name of the Student Scholarship Amount
1 Saifuneesa 30,000
2 Sameena Jasmine 30, 000
3 Fathima Suhana 30, 000
BC Scholarship 2011 - 2012
Sl. No. Name of the Student Scholarship Amount
1 R.singaraj 3100
2 R.Rajapandian 3100
3 V.Selvalingam 3100
4 R.Selvakumar 3100
5 P.Somasundaram 3100
6 M.Santhiyagu 3100
7 P.Vanangamudi 3100
8 K.ThamraiKani 3100
9 R.Balamanikandan 3100
10 J.Devanathan 3100
11 Selveswaran.N 3100
12 J.Prakash 3100
13 A.Renganathan 3100
14 R.Kirubanantham 3100
15 R.Gayathri 3100
16 M.Marriappan 3100
17 S.Maheswaran 3100
18 MThiyagarajan 3100
19 M.Balamurugan 3100
20 K.Meena 3100
BC Scholarship 2010 - 2011
Sl. No. Name of the Student Scholarship Amount
1 K.Kamaraj 3100
2 S.Xavier Dhanraj 3100
3 G.Naveeth 3100
4 M.Kanagalakshmi 3100
5 Y.Sandhya 3100
6 S.Karthipriya 3100
7 Ajithraj.D 3100
8 D.Nagaraj 3100
9 Syed ashik Mohammed.K 3100
10 G.Saranraj 3100
11 B.Jeevanath 3100
12 S.Bhuvaneswari 3100
13 K.Bakkiaraj 3100
14 S.Karthikeyan 3100
15 V.Karthikeyan 3100
16 B.Arunkumar 3100
17 S.Kader Sultan 3100
18 S.Deepan 3100
19 R.Prabakaran 3100
20 M.Mohammed Tajudeen 3100